കൊറോണക്കാലത്ത് കണ്ണനാകുഴി കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്ക് സജ്ജമാക്കി വാർഡ് മെമ്പർ തൻസീർ കണ്ണനാകുഴി

താമരകുളം>>>കൊറോണ കാരണം ദുസ്സഹമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കണ്ണനാകുഴി ഒന്നാം വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുകയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ തൻസീർ കണ്ണനാകുഴി. വാർഡ് മെമ്പർ തൻസീർ കണ്ണനാകുഴി യുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെല്പ് ഡെസ്കിൽ നിന്നുമാണ് വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ …

Read More

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വള്ളികുന്നം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഒരു നിമിഷം 100 മരം എന്ന പേരിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു

മാവേലിക്കര >>> യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വള്ളികുന്നം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥതിദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി ഒരു നിമിഷം നൂറുമരം എന്ന പേരിൽ നൂറിൽപരം മരത്തൈകൾ നട്ടു . മരങ്ങൾ നടുന്ന എല്ലാവരും കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തൽസമയം …

Read More

ഒപ്പം പ്രകൃതിക്കൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വള്ളികുന്നം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി 100 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നു

മാവേലിക്കര >>>യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വള്ളികുന്നം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു നിമിഷം 100 മരം എന്ന പേരിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നു. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി നൂറുപേർ ഒരേസമയം 100 മരത്തൈകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത. മരങ്ങൾ നടുന്ന …

Read More