ഭാരത് ബന്ദിന് മുന്നോടിയായി ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു

കോതമംഗലം>>> സെപ്റ്റബര്‍ 27 ന് കിസാന്‍ സഘ്ര്‍ഷ് കോര്‍ഡിനേഷന്‍ നടത്തുന്ന ഭാരത് ബന്ദിന് മുന്നോടിയായി സി പി ഐ യുടെ വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളായ എ ഐ ടി യു സി, എ ഐ കെ എസ് , ബി എം …

Read More