കാര്‍ഷിക വിത്തുകൾകൊണ്ടൊരുഗാന്ധിജി ചിത്രംതീർത്ത് ഡാവിഞ്ചി

ഏബിൾ. സി. അലക്സ്‌ കോതമംഗലം >>>അറിയപ്പെടുന്ന കാലാകാരനും, ശില്പിയുമായ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ്, തന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇത്തവണ വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം. പത്തൊന്‍പത് തരം കാര്‍ഷിക വിത്തുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ആറടി വലുപ്പമുള്ള …

Read More

ഉരുളൻകല്ലുകൾകൊണ്ടൊരു ഡിക്യു ചിത്രം

ഏബിൾ. സി. അലക്സ്‌ കോതമംഗലം>>> വീടുകളുടെ മുറ്റത്തു വിരിക്കുന്നതിനും, ഗാര്‍ഡന്‍ അലങ്കാരങ്ങള്‍ക്കും, അക്വോറിയങ്ങള്‍ക്കും മറ്റുമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഉരുളന്‍ കല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ചിത്ര പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.ഡാവിഞ്ചി തന്റെ ചിത്ര ശില്പ മീഡിയങ്ങളുടെ നൂറിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയില്‍ അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ മാധ്യമമായാണ് ഉരുളൻ …

Read More