40 ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഒറ്റയാള്‍ സമരവുമായി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ അഖിലിന് ആവേശോജ്ജ്വല സ്വീകരണം

കൊച്ചി>>നാല്‍പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഒറ്റയാള്‍ സമരവുമായി മലയാറ്റൂരില്‍ നിന്നും കാല നടയായി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ അഖിലിന് വമ്പിച്ച സ്വീകരണമാണ് നല്‍കിയത് .അഡ്വ. റസ്സല്‍ ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സേവ് കേരള ബ്രിഗേഡ് ആണ് അഖിലിന് സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് . കഴിഞ്ഞ …

40 ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഒറ്റയാള്‍ സമരവുമായി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ അഖിലിന് ആവേശോജ്ജ്വല സ്വീകരണം Read More