അങ്കമാലി കറു കുറ്റിയിൽ കോടി കളുടെ മയക്കുമ രുന്നുവേട്ട-;രണ്ട് പേര്‍ പിടിയില്‍

കൊച്ചി>>> അങ്കമാലിയിൽ കോടിക ളുടെ മയക്കുമരുന്നുവേട്ട. അങ്കമാലി കറുകുറ്റിയിൽ രണ്ടു കിലോയോളം എം.ഡി.എം.എ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ടു പേരെ എറണാകുളം റൂറല്‍ പൊലീസ് പിടികൂടി. ചേര്‍ത്തല വാരനാട്ട് വടക്കേവിള ശിവ പ്രസാദ് (ശ്യാം 29), തളിപ്പറപ്പ് മന്ന സി.കെ ഹൗസില്‍ ആബിദ് (33) …

Read More