ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി

കോതമംഗലം>>പട്ടിക വര്‍ഗ സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ എറണാകുളം ജില്ലാ മിഷന്‍ കുട്ടമ്പുഴ സി ഡി എസ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പന്തപ്ര ആദിവാസി കോളനിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ആന്റണി ജോണ്‍ എം എല്‍ എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.ആദ്യ …

ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി Read More