കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍ 187.75 കോടി രൂപയുടെ 5 കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ അംഗീകാരം : ആന്റണി ജോണ്‍ എം എല്‍ എ.

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

കോതമംഗലം >>>കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍ 187.75 കോടി രൂപയുടെ 5 കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായതായി ആന്റണി ജോണ്‍ എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു.

നെല്ലിക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി – 83.10 കോടി, പല്ലാരിമംഗലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി – 42.19,കവളങ്ങാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – 31.54 കോടി,കീരംപാറ കാളകടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – 22.62,കോട്ടപ്പടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി – 8.30 കോടി എന്നിങ്ങനെ 187.75 കോടി രൂപയുടെ 5 കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നല്കിയത്.

നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലും കോതമംഗലം മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലുമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന നെല്ലിക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 8323 പുതിയ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കും. അതോടൊപ്പം പഴയ കണക്ഷനുകള്‍ വിപുലീകരിക്കും.

9 ദശലക്ഷം ലിറ്റര്‍ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നിലവിലെ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റിന് സമീപം 8 ദശലക്ഷം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പുതിയ പ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മിക്കും.

നാലിടങ്ങളില്‍ പുതിയ ടാങ്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് വിതരണ ശൃംഖല വിപുലമാക്കി കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.പല്ലാരിമംഗലം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 3561 പുതിയ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കും. നിലവിലുള്ള കണക്ഷന്‍ വിപുലീകരിക്കും.

പുതിയ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റും,കിണറും,സ്ഥാപിക്കും.പുതിയ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് കൂടുതല്‍ വെള്ളമെത്തിച്ചും കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി.കവളങ്ങാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4287 പുതിയ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കും.

നിലവിലുള്ള കണക്ഷന്‍ വിപുലമാക്കും.3.55 ദശലക്ഷം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പുതിയ ടീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മിക്കും,വില്ലാഞ്ചിറയിലും, കൊട്ടാര മുടിയിലും നിലവിലുള്ള ടാങ്കിനോട് ചേര്‍ന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് പുതിയ ടാങ്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കും.പമ്പിങ്ങ് ലൈന്‍ പുതുക്കി വിപുലമാക്കിയും, പമ്പ് സെറ്റുകള്‍ മാറ്റിയും,പമ്പിങ്ങ് ലൈന്‍ വിപുലമാക്കിയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

കീരംപാറ കാള കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2265 പുതിയ കണക്ഷനുകളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.പഴയ കണക്ഷനുകള്‍ വിപുലീകരിക്കും.പുന്നേക്കാട് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റിനോട് ചേര്‍ന്ന് 6 ലക്ഷം ലിറ്ററിന്റെയും,2 ലക്ഷം ലിറ്ററിന്റേയും പുതിയ ടാങ്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഇതോടൊപ്പം വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

കോട്ടപ്പടി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2548 പുതിയ കണക്ഷനുകള്‍ ലഭ്യമാക്കും.ഒരു ലക്ഷം ലിറ്ററിന്റേയും, അന്‍പതിനായിരം ലിറ്ററിന്റേയും രണ്ട് ടാങ്കുകള്‍ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് വിതരണ ശൃംഖല വിപുലമാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പദ്ധതികളുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കുന്നതടക്കമുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും എം എല്‍ എ പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →