വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ചക്ക ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തെ പരിചയപ്പെടാം

-

ഗൂഡല്ലൂര്‍>>ചക്ക കേരളീയരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫലമാണെങ്കിലും വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ചക്ക സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല.ജനുവരി മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയാണ് നമ്മുടെ ചക്ക സീസണ്‍.എന്നാല്‍ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ചക്ക ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്താണ്.തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഗൂഡല്ലൂര്‍ ജില്ലയിലെ പന്റുട്ടി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ഇങ്ങനെ ചക്ക ലഭിക്കുന്നത്.

പാലൂര്‍1, പാലൂര്‍2 എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വളര്‍ത്തുന്നത്.ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രതിവര്‍ഷ ചക്ക ഉപഭോഗവും ഇവിടെയാണ്. പന്റൂട്ടിക്കാരുടെ ജീവിതമാര്‍ഗം തന്നെ ചക്ക കൃഷിയാണെന്നു പറയാം. ഒരേക്കര്‍ തുടങ്ങി 10-20 ഏക്കറിലധികം വരെ ചക്കകൃഷി മാത്രം ചെയ്യുന്നവര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ കൃഷിരീതി വഴിയാണ് ഇവിടുത്തുകാര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ മാസവും ചക്ക ഇങ്ങനെ വിളയിക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 1500 ലോഡ് ചക്കവരെ ഇവിടെ നിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നുണ്ട്.

കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല, വിഎഫ്പിസികെ, കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഫാമുകള്‍, അംഗീകൃത നഴ്‌സറികള്‍ എന്നി വിടങ്ങളില്‍ പാലൂര്‍1, പാലൂര്‍2 തൈകള്‍ ലഭ്യമാണ്.എന്നാല്‍ ശക്തമായ മഴക്കാലത്ത് കായ്പിടിത്തം ഈ പ്ലാവില്‍ കുറവാണ് എന്നത് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്.

About ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ക്

View all posts by ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ക് →