ഇലകഷൻ മാലിന്യം തള്ളിയവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം

പെരുമ്പാവൂർ>>> ഒക്കൽ കവലയിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിനായി പശവെച്ചൊട്ടിച്ചും കെട്ടിത്തൂക്കിയും സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി പതിപ്പിച്ച കൊടിതോരണങ്ങൾ ഇലക്ഷന് ശേഷംപ്രദേശമാകെ വികൃതമാക്കി, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പരാതി,റോഡിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ വാഹന ഗ്ലാസ്സിൽ പറന്നിരുന്ന് കാഴ്ച മറച്ചാൽ അപകടം ഉറപ്പാണ്. …

Read More

പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച കൂടയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു

മൂവാറ്റുപുഴ>>> ആവോലി  പഞ്ചായ ത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജനത്തിനാ യി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥാപിച്ച കൂടയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂ ടുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർ ഡിൽ കിഴക്കേക്കര – അടൂപറമ്പ് റോ ഡിലാണ് ഈ മിനി എം.സി.എഫ്. സ്ഥാ പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജന …

Read More

നേര്യമംഗലം വന മേഖലയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

കോതമംഗലം നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ രണ്ട് പേരെ വനപാലകർ പിടികൂടി.കൊച്ചി-ധനുഷ് കോടി ദേശീയപാതക്കരികിൽ നേര്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചില വാളറ ഫോറെസ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപെട്ട ചീയപ്പാറ ഭാഗത്ത് വനമേഖലയിലാണ് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയത്. സംഭവത്തിൽ ആലപ്പുഴ ഒറ്റപ്പുന്ന ഭാഗത്ത് …

Read More