സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന

web-desk -

തിരുവനന്തപുരം>>> സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് കൂടിയത്. പവന് 160 രൂപയും ഉയര്‍ന്നു. ഗ്രാമിന് 4,420 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്, പവന് 36,360 രൂപയും

ജൂലൈ ഒന്നിന്, ഗ്രാമിന് 4,400 രൂപയും പവന് 36,200 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നു. ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,778 ഡോളറാണ് നിരക്ക്.