വിൽപനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

web-desk -

കോതമംഗലം>>>കഞ്ചാവുമായി 3 യു വാക്കളെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെ യ്തു.ഓണംസ്പെഷ്യൽഡ്രൈവിനോടനുബന്ധിച്ച് എറണാകുളം എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശാ നുസരണം കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീ യപാതയിൽ കോതമംഗലം റെയിഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ഇ. ഷൈബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോതമംഗലം എക്സൈസ് സർക്കിളും പാർട്ടിയും, റെയിഞ്ച് പാർട്ടിയും സംയു ക്തമായി നടത്തിയ വാഹന പരിശോധ നയിൽ ഊന്നുകൽവെള്ളാമക്കുത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നും KL-68-A-8595 നമ്പരോ ടു കൂടിയ ഫോഡ് കാറിൽ കടത്തി കൊ ണ്ടുവരി കയായിരുന്ന 95 ഗ്രാം കഞ്ചാവു മായിട്ടാ ണ് 3 പേരെഅറസ്റ്റ്ചെയ്തത്.

ഇടുക്കിഅടിമാലിസ്വദേശികളായ കാന ത്തിൽ എബിൻ(26),നാരകത്തറയിൽ ബോണി (30), അറയ്ക്കൽ ആദിൽ (26 ) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.എ ക്സൈസ് സംഘത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ട റെ കൂടാതെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരാ യ പി.പി.ഹസൈനാർ, എം.എ.യൂസഫ ലി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാ രായ പി.ബി.ലിബു, ബേസിൽ കെ.തോമ സ്,എക്സൈസ്ഡ്രൈവർഎം.സി.ജയൻ എന്നിവരുംഉണ്ടായിരുന്നു.