മാതൃകയായി- കോവിലൂർ കലൈമാൻ ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്‌

web-desk - - Leave a Comment

കോവിലൂർ >>>കേരള സ്റ്റേറ്റ് യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ യൂത്ത് കോ -ഓർഡിനേറ്റർ മാർ, യുവ ക്ലബ്‌ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുടനീളം ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചു  ശുചികരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

വട്ടവട യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ റാണി ടീച്ചറിൻ്റെ  നേതൃത്വത്തിൽ 45 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കോവിലൂർ കലൈമാൻ ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്‌ ഒരു മെഗാ ശുചികരണ പരിപാടി നടത്തി നാടിനു മാതൃകയായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *