ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ ബോട്ടിങ്ങിന് തുടക്കമായി

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

കോതമംഗലം>>>ഭൂതത്താൻ കെ ട്ടിൽ ബോട്ടിങ്ങിന് തുടക്കമായി. എറണാകു ളം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ ഭൂതത്താൻകെ ട്ടിൽ ബോട്ടിങ്ങിന് തുട ക്കമായി. ബോട്ട് സർവ്വീസുകളുടെ ഉദ്ഘാട നം ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ നിർവ്വഹിച്ചു.സംസ്ഥാനത്തി ൻ്റെ വിനോദ സഞ്ചാര ഭൂപടത്തി ൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം ലഭിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഭൂത ത്താൻകെട്ടിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന തെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു.വി നോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് താമസി ക്കാനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള സൗ കര്യങ്ങൾ,ബോട്ടിങ്ങിന് പുറമെ കയാക്കിങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി ജല കേളികൾ,രണ്ട് ട്രീ ഹൗസുക ൾക്ക് പുറമെ താമസത്തിന് കോ ട്ടേജുകളും ലഭ്യമാണെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഭൂതത്താ ൻകെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ10 ബോട്ടുകൾക്കാണ് സർവ്വീ സ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നാല് വലിയ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും,ആറ് ചെറിയ ബോട്ടുകളുമാണുള്ളത്. രാവി ലെ 8 ന്  ആരംഭിക്കുന്ന സർവ്വീസ് വൈ കിട്ട് 5 വരെയുണ്ടാകും.കോവിഡ് മാന ദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് വലിയ ബോട്ടിൽ 30 മുതൽ 50 ആളുക ൾക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്യാം.ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ പത്ത് പേർക്കു വരെ സഞ്ചരിക്കാം.ഇ പ്പോൾ തട്ടേക്കാട്, ഞായപ്പിള്ളി എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് സർവ്വീസ് നട ത്തുന്നത്.പെരിയാറിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലൂ ടെ കാടിനെ അറിഞ്ഞുള്ള യാത്രയാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയി ട്ടുള്ളതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ബിജു പി നായർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി പി ഏലിയാസ്,പി എൻ ജോസ്,ജോബി വാവച്ചൻ, ജെയ്സൺ ബേബി,ബെസ്സി കുര്യാ ക്കോസ്,റിജോ തേക്കുംകാട്ടിൽ, പ്രിൻസ് മാത്യൂ,റോയി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരാ യിരുന്നു. 

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →