ബൈക്ക് മോ ഷ്ടിച്ച് പൊളിച്ചു വിറ്റ മൂന്നംഗ സം ഘം പിടിയിൽ

പി.എ. സോമൻ -

കോതമംഗലം>>>താലൂക്കിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ബൈക്ക് മോ ഷ്ടിച്ച് പൊളിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിവന്നി രുന്ന മൂന്നംഗ സംഘത്തെ കോതമംഗ ലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നെല്ലിക്കുഴി ചാത്തനാട്ട് വീട്ടിൽ റഫീസ് (24), ഇരമ ല്ലൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ വീട്ടിൽ ആഷിക്ക് (26), ഓടക്കാലി കുറ്റിച്ചിറ വീട്ടിൽ ഫൈസൽ (25) എന്നിവരാണ് പിടിയി ലായത്.

നെല്ലിക്കുഴിയിലെ ഒരു തടിമില്ലിൽ വച്ചിരുന്ന ബൈക്ക്  സംഘം മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ കെട്ടിവലിച്ചു കൊ ണ്ടു പോകുകയും തുടർന്ന് വാഹനം പൊളിച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം തങ്കളത്തുള്ള ആക്രിക്കടയിൽ വിൽപന നടത്തുക യുമായിരുന്നു.

ബാക്കി ഭാഗം പ്രതികളു ടെ വീട്ടിൽ നി ന്നും, തൊട്ടടുത്ത പാറമടയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. സബ് ഇൻ സ്പെക്ടർ അനൂപ് മോൻ, സി.പി. ഒ ഷിയാസ് എ ന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പിടികൂ ടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജ രാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാന്റ് ചെയ്തു.