നഗരസഭ ലൈഫ് അംഗീകാര്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ മീറ്റും ഹരിത ഭവന പുരസ്‌ക്കാരദാനവും

web-desk - - Leave a Comment

പെരുമ്പാവൂര്‍: നഗരസഭ (നഗരം) ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് അംഗീകാര്‍ ക്യാമ്പയിന്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ഭവന പുരസ്‌ക്കാരദാനവും ഗുണഭോക്ത്ക്കളുടെ സംഗമവും സിഗ്നേച്ചര്‍ ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ലൈബ്രറിഹാളില്‍ നടന്നു. പദ്ധതിപ്രകാരം 85 ഭവനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളതും 45 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം നടന്നുവരുന്നതുമാണ്.

പെരുമ്പാവൂര്‍ : നഗരസഭ ലൈഫ് അംഗീകാര്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ മീറ്റും ഹരിത ഭവന പുരസ്‌ക്കാരദാനവും മത്സരവിജയികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും സിഗ്നേച്ചര്‍ ക്യാമ്പയിനും നഗരസഭ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സതി ജയകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *