തൂങ്ങാലി യോഗം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റ റിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും: എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎൽഎ

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

പെരുമ്പാവൂർ>>>കോവിഡ് 19 കാല ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭാഗമായി തൂങ്ങാലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെ ൽത്ത് സെന്ററിൽ വച്ച് ആശുപത്രി വികസന സമിതി യോഗം കൂടി.

ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുവാനും, അടിയന്ത രമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്ന തിനും അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ ഈവ നിംഗ് ഓപ്പി ആരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാ നിച്ചു, എൻഎച്ച് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു, കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ കൂടുതൽ ജനകീയമാ ക്കി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാലിയേറ്റീവ് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേ സിൽ പോൾ അധ്യക്ഷതവഹിച്ച യോ ഗം എൽദോസ് പി കുന്നപ്പിള്ളിൽ എം എൽഎ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

വേങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശില്പ സുധീഷ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോളി തോമസ്, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് ചെയർമാൻ സി. ജെ ബാബു,

മെമ്പർമാരായ ലതാഞ്ജലി മുരുകൻ, ഡെയ്സി ജെയിംസ് ടി ആർ നാരായ ണൻ നായർ, സോജാ റോയി, വേങ്ങൂർ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷീബ ചാക്കപ്പൻ, ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോ ക്ടർ സൈനബ, ഹെൽത്ത് സൂപ്രണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ, എച്ച് എം സി അംഗ ങ്ങളായ, കെ പി വർഗീസ്, സുബ്രഹ്മ ണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →