ടാറ്റ കമ്പനിക്കെ തിരെ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തി കേരളത്തിലെ മൊത്ത വിതരണക്കാർ

ഏബിൾ.സി.അലക്സ് -

കോതമംഗലം>>>കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പ നിയുടെ വ്യാപാരദ്രോഹ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടും അകാരണമാ യി കേരളത്തിലുടനീളം പിരിച്ചു വിട്ട വി തരണക്കാരെ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്ക ണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഓ ൾ  കേരള  ഡിസ്ട്രിബ്യുട്ടെഴ്സ്  അസോ സിയേഷൻ നും കേരള വ്യാപാരി വ്യവ സായ ഏകോപന സമിതിയും സംയു ക്തമായി  സമരം നടത്തി. 

കോതമംഗലത്തു  മാർക്കറ്റിലും, പോ സ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിലുമാണ്  നിൽപ് സമരം നടത്തിയത് .കോതമംഗലം മാർ ക്കറ്റിൽ നടന്ന സമരം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി മാർക്കറ്റ് യൂണിറ്റ് വർക്കിംഗ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ കെ ഇ  നൗഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന സമരം കേരള വ്യാ പാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി  കോതമംഗലം മേഖല പ്രസിഡന്റ്‌ ഇ. കെ. സേവ്യർ  ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

ടൌൺ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി  മൈ‌തീൻ ഇഞ്ചകുടി സന്നിഹിതനായിരുന്നു. എ കെ ഡി എ  കോതമംഗലം യൂണിറ്റ് പ്ര സിഡന്റ്‌  സിബി പോൾ നന്ദി രേഖപ്പെ ടുത്തി.5000ൽ പരം മൊത്ത വിതരണ ക്കാർ തങ്ങളുടെ 8000ൽ പരം വിതര ണ വാഹനം നിരത്തിലിറക്കാതെ സം സ്ഥാനത്തെ വിവിധങ്ങളായ 800ൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിക്ഷേധ സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ടാറ്റ കമ്പനി യുടെ കണ്ണൻ ദേവൻ തേ യില, ടാറ്റ സാൾട്ട്, ടാറ്റാ കോഫി, എന്നി വയുടെ കേരളത്തിലെ 67 മൊത്ത വിത രണക്കാരെ ഏക പക്ഷിയമായി പിരി ച്ചു വിട്ടതിനെതിരെയാണ് സമരം നട ത്തിയത്

ഏബിൾ.സി.അലക്സ്

About ഏബിൾ.സി.അലക്സ്

View all posts by ഏബിൾ.സി.അലക്സ് →