ചാട്ടവാര്‍ ചിലന്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും…………

Avatar - - Leave a Comment

മുവാറ്റുപുഴ >>>നൂറ്റി ഇരുപത് വര്‍ഷം മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ജന്തുശാസ് ത്രജ്ഞന്‍ റെജിനാള്‍ഡ് കണ്ടെത്തി യ വിപ് സ്‌പൈഡര്‍ (ചാട്ടവാര്‍ ചിലന്തി) കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും.അത്യപൂര്‍വ്വമായ ഈ ചിലന്തി വര്‍ഗത്തെ മുവാറ്റുപുഴ  ക ലൂര്‍ക്കാട് ഭാഗത്താണ് ക ണ്ടെത്തിയ ത്. മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയും  അദ്ധ്യാപ കനും, തുമ്പി  നിരീക്ഷകനുമായ രാജീ വ്   പി.ആര്‍ ആണ് ഈ ചിലന്തിയുടെ ചിത്രം എടുത്തത് . തേളിന്റെയും, ചില ന്തിയുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വയാണ് ചാട്ടവാർ ചിലന്തികൾ. ഇതി ന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കേരളത്തില്‍ ആദ്യം കണ്ടത് കോട്ടയത്തായിരുന്നു. വംശ നാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇവയെ ഇന്റ ര്‍നാഷണല്‍ യൂണിയന്‍ ഫോര്‍ കണ്‍ സര്‍വേഷന്‍ ഓഫ് നേച്ചര്‍ ഇതുവരെ റെഡ് ഡേറ്റാ ബുക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി യിട്ടില്ല. ചാട്ടവാര്‍ പോലെ നീണ്ട കാലു കളാണ് ഈ പേരിനു കാരണം. മനുഷ്യ ര്‍ക്ക് ഹാനികരമല്ല. നീളമുള്ള കാലുക ളില്‍ ഗ്രന്ഥികളോ വിഷമുള്ള കൊഴുപ്പു കളോ ഇല്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഇരട്ടിവലിപ്പ ത്തില്‍ കാലുകള്‍ നീട്ടും.കാലുകള്‍ സെ ന്‍സറി അവയവങ്ങളാണ്.ഇരയെ കാ ലുകളാല്‍ കണ്ടെത്തി പിടികൂടി നിശ്ചല മാക്കും.

Avatar

About ദീപേഷ് മുവാറ്റുപുഴ

View all posts by ദീപേഷ് മുവാറ്റുപുഴ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *