കോതമംഗലം പള്ളി :വേറിട്ട പ്രതിക്ഷേധവുമായി യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

കോതമംഗലം >>>കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളി സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേറിട്ട പ്രതിക്ഷേധവുമായി യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ. പള്ളിയുടെ മുൻപിലുള്ള കാൽകുരിശിൽ കയറി സഭാ വിശ്വാസ പതാക പാറിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രതിക്ഷേധം. കോതമംഗലം കബറിങ്കൽ, ഞങ്ങളുടെ ബാവ ആണെങ്കിൽ ആ കബർ ആണേ കട്ടായം അന്ത്യോഖ്യയെ മറക്കില്ലെന്നും, വിട്ടുതരില്ല ചെറിയ പള്ളി എന്നും, കോവിഡ് വന്നു മരിച്ചാലും പള്ളി ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരില്ല എന്നീ മുദ്ര വാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാൽകുരിശിന് മുകളിൽ കേറിനിന്നുള്ള പ്രതിക്ഷേധം

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *