കോതമംഗലം – തങ്കളം – കാക്കനാട് നാലുവരി പാതയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അവലോകന യോഗം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസായിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →