കോതമംഗലം ടൗണിൽ ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ നവീകരിച്ച 9 ലിങ്ക് റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

കോതമംഗലം>>>കോതമംഗലം ടൗണി ൽ ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ നവീക രിച്ച 9 ലിങ്ക് റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെ യ്തു. ഉദ്ഘാടനം ആൻ്റണി ജോൺ എം എൽ എ നിർവ്വഹിച്ചു.കോളേജ് ജംഗ്ഷ ൻ – തങ്കളം റോഡ്,രാജീവ് ഗാന്ധി റോ ഡ് ,എ കെ ജി ഭവൻ റോഡ്,മുൻസിപ്പ ൽ ഓഫീസ് റോഡ്,മുൻസിപ്പൽ മാർക്ക റ്റ് റോഡ്,കെ സി വി ജംഗ്ഷൻ – പോലീ സ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്,ബേസിൽ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ – റ്റി ബി കുന്ന് റോഡ്, ചെറിയ പളളിത്താഴം – സെൻ്റ് ജോർജ് കത്തീ ഡ്രൽ പള്ളി റോഡ്,സെൻ്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ – കോഴിപ്പിള്ളി പാർക്ക് റോഡ് എന്നീ 9 റോഡുകളാണ് ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ നവീകരിച്ചത്.2 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് നവീകര ണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. പി ഡബ്ല്യൂ ഡി ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ റോഡുകൾ ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിൽ നവീകരി ക്കുന്നത്.മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർ മാൻ എ ജി ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹി ച്ചു.ചടങ്ങിൽ മുൻസിപ്പൽ കൗൺസില ർമാരായ കെ എ നൗഷാദ്, കെ വി തോ മസ്,സിജു തോമസ്,ഹരി എൻ വൃന്ദാ വൻ,റ്റീന മാത്യൂ,ഭാനുമതി രാജു,പി ഡബ്ല്യൂഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ യർ റെജീന ബീവി,അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഷാജീവ് എസ്,അ സിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ മിനു മേരി തോമ സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *