കുറ്റിലഞ്ഞി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

കോതമംഗലം>>>സുഭിക്ഷ കേര ളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുറ്റിലഞ്ഞി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരമല്ലൂർ തോട്ടുങ്ങൽ പാട ശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു.ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ നെൽവിത്ത് വിതച്ച് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് റ്റി എം അബ്ദുൾ അസീസ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ചടങ്ങിൽ കൃഷി ഓഫീസർ ജിജി ജോബ്,ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ ജി സിരിമാവോ,ബാങ്ക് ബോർഡ് മെമ്പർമാർ,ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *