കുട്ടമ്പുഴയിൽ മയിലിനെ നായ കടിച്ചു കൊന്നു

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

കോതമംഗലം >>>കോതമംഗലം, കുട്ടമ്പുഴയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ പറന്നിറങ്ങിയാ മയിലിനെ നായ കടിച്ചു കൊന്നു. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സാങ്കേത കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മയിലിന്റെ  സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്നു. അടുത്തിടെയായി മയിലുകളുടെ വരവ് കാണുന്നുണ്ടെന്നും മുളച്ചു വരുന്ന വാഴ ഉൾപ്പെടെഉള്ളവാ മയിലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ വ്യക്തി വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വന പാലകർഎത്തി മേൽ നടപടി സ്വികരിച്ചു മയിലിനെ കൊണ്ട് പോയി

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *