കടകളിൽ പോ കാൻ വാക്‌സിൻ കടമ്പ;പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ

web-desk -

തിരുവനന്തപുരം>>> ലോക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ, കടകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകാൻ പുതിയ നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തി. കടകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ബാങ്കുകൾ, സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫാക്റ്ററികൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തുറസായ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കാണ് നിയന്ത്രണം.

ഇവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും രണ്ടാഴ്ച്ച മുമ്പ് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിൻ എങ്കിലും എടുത്തവരോ, 72 മണിക്കൂറിനകം ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവരോ, ഒരു മാസം മുമ്പ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി രോഗമുക്തരായവരോ ആയിരിക്കണം.

ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇന്നലെ നിയമസഭയിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച്ച അർധരാത്രി മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലായി. ഞായറാഴ്ച്ചകളിലെ സമ്പൂർണ ലോക് ഡൗൺ തുടരും. സ്വാതന്ത്ര ദിനം, മൂന്നാം ഓണം എന്നിവ കാരണം 15, 22 തിയതികളിൽ ലോക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകില്ല.