ആലുവ കോമ്പാറയിരോഗികളെ ചികിത്സിച്ചിരു വ്യാജ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

ആലുവ>>> ആലുവ കോമ്പാറയിൽ പ്ര വർത്തിക്കുന്ന മരിയ ക്ലിനിക്കിൽ രോ ഗികളെ ചികിത്സിച്ചിരു ന്ന വ്യാജ ഡോ ക്ടർ പോലിസ് പി ടിയിൽ. റാന്നി വടാ ശ്ശേരി ചെറുപു ളഞ്ഞി ശ്രീഭവനിൽ സം ഗീത ബാല കൃഷ്ണൻ (45) ആണ് പിടി യിലാ യത്. രണ്ടു മാസമായി ഇവർ ഇ വിടെ ചികിത്സ നടത്തി വരുന്നു.ജില്ലാ പോലിസ് മേധാവി കെ.കാർ ത്തിക്കിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റ് അടിസ്ഥാ നത്തിൽ  നടത്തിയ പരിശോധനയിലാ ണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. പോലിസ് പരി ശോധനക്കെത്തുമ്പോൾ സംഗീത രോ ഗികളെ പരിശോധി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു കയായിരുന്നു. രജിസ്ടേഷൻ സർട്ടിഫി ക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യാജമാ ണെ ന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഫാർമസി ഡിപ്ലോ മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവർക്കു ള്ളതെന്നും പോലിസിനോട് സമ്മതിച്ചു. എടത്തല പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ജെ.നോബിളി ൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷ ണം ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് പരി ശോധനക്ക് ശേഷം ഇവരെ കോട തിയിൽ ഹാജരാക്കി. വരും ദിവസ ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന കൾ നടത്തുമെന്ന് എസ്.പി. കെ. കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →