ആരാധനാലയങ്ങളിൽ 40 പേർ വരെ; പുതിയ ലോക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

web-desk -

തിരുവനന്തപുരം>>> ആരാധനാലയ ങ്ങളിൽ 40 പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുക്കാനുൾപ്പെടെയുള്ള അനുമതി നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരോഗ്യ മന്ത്രി നിയമസഭയിലാണ് ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
ഇനി ഞായറാഴ്ച മാത്രമാകും ലോക്ക്ഡൗണുണ്ടാകുക. കടകൾക്ക് ആറ് ദിവസം തുറക്കാം. ഓണത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൗണുണ്ടാകില്ല.

നിർണായക നിർദേശങ്ങൾ

1000 പേരിൽ എത്ര പേർക്ക് രോഗം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് ഇനി നിയന്ത്രണം

ആൾക്കൂട്ട നിരോധനം തുടരും

വലിയ വിസ്തീർണമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പരമാവധി 40 പേർ

വിവാഹങ്ങളിലും മരണാനന്തരചടങ്ങുകളിലും പരമാവധി 20 പേർ

1000 പേരിൽ 10 പേരിൽ കൂടുതൽ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായാൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്

മറ്റിടങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം കടകൾ തുറക്കാം

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനും ഓണത്തിനും ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകില്ല

കടകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം 9 മണി വരെ നീട്ടി