ആദിവാസി ഊരുകളിലെക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതം ഉടൻ പരിഹരിക്കുക

പി.എ. സോമൻ -

കോതമംഗലം>>>എറണാകുളം ജില്ലയി ലെ കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കു ന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന കാലവർഷത്തെ അത്യധികം അശങ്ക യോടെയാണ് കുട്ടമ്പുഴക്കാർ നോക്കി കാണുന്നത്.

അശാസ്ത്രിയമായ നിർമ്മിതിമൂലം, ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും മുങ്ങി പോകുന്ന മണികണ്ഠൻ ചാൽ ചപ്പാത്ത്,എന്നും പേടിയോടു കുടി മാത്ര മേ മണികണ്ഠൻ ചാൽ, വെള്ളാരം കു ത്ത് ഉറിയംപെട്ടി, നിവാസികൾക്ക് ഓർ ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

മഴക്കാലമായാൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളി ൽ പോക്ക് അവസാനിക്കും. മറ്റ് അവ ശ്യവസ്തുക്കൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, അ ടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരു രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എ ത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥവരെ ഉണ്ടാകുന്നു.ആയിര ക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന കല്ലേലി മേട്, തലവച്ചപാറ, കുഞ്ചിപാറ, തേര, വാരിയം, മാപ്പിളപ്പാറ, തുടങ്ങിയ വനവാസി കുടികളിലെ യാത്ര അതി സാഹസികമാണ്, രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ചങ്ങാടത്തിൽ അളുകളെയും വാഹനങ്ങളും കയറ്റി പോകുന്നത് ജീവനും കൈയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടാണ്ദുർഘടമായ വനപാതയിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര.
ചികിൽസാ സൗകര്യവും, യാത്ര സൗകര്യവും ലഭ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ മരണമടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം സോമൻ എന്ന ആദിവാ സി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യതപ്പോൾ യാത്ര സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ മൃതശരീരം ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഗതികേട്, കേരള മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ച് ഉലച്ച സംഭവമാ ണ്.ഗർഭിണികളായ വനവാസി സ്ത്രീക ളെയും കൊണ്ടുള്ള യാത്രകളിൽ കുടി ലുകളിലും മരച്ചോട്ടിലും വരെ പ്രസവി ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മഴക്കാലമായാൽ മലവെള്ളത്തിൻ്റെ വരവോടെ എക ആശ്രയമായ ബ്ലാവന കടത്തും ഇല്ലാതെയാകും. ഇതോടെ പുറം ലോകമുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധ ങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ബ്ലാവന പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല.

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാ നമായ എറണാ കുളം ജില്ലയിലെ ആയി രക്കണക്കിന് വനവാസി ജനതയുട അ ടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നടിയ്ക്കുന്ന അധി കാരിവർഗ്ഗത്തോടും ഭരണാധികാരിക ളോടും കപ ട വികസനവാദികളോടും ഇരുന്നൂറ്റിയ ൻപതോളം മയിലുകൾക്ക് അപ്പുറമു ള്ള ലക്ഷദീപിന്റെ കാര്യത്തി ൽ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരു അംശം താൽപ്പര്യം വനവാ സി സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാട്ട ണമെന്നും ഈ വരുന്ന മഴക്കാലത്ത് ഗുരുതര രോ ഗത്താൽ വലയുന്ന വനവാസി സഹോ ദരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ എയർ ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യ ങ്ങളടക്കം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉടൻ കൈകൊള്ളണമെ ന്നും ഭാരതീയ ജന താ പാർട്ടി ജില്ലാ അദ്ധ്യക്ഷൻ എസ്.ജയ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറി യിച്ചു.